A 104. sz. Kont felnőtt-cserkészcsapat, Ausztrália szerint a 10 cserkésztörvény:

Mindenható Isten, Mennyei Atyánk, Hozzád fordulunk Imánkkal, segítségedet kérve.

Add, hogy becsületesek legyünk mindennapi életünkben és ne féljünk megmondani az igazat.

Adj erőt nekünk, hogy kötelességűnket híven tudjuk teljesíteni.

Segíts minket kegyelmeddel, hogy mi is segíthessünk másokon.

Adj korunkhoz illő bölcsességet és türelmet, hogy minden cserkészt testvérünknek tekinthessünk, legyünk velük szemben elnézőek, magunkkal szemben pedig szigorúak.

Nyissad ki szemünket, hogy láthassuk a legnagyobb művednek: a természetnek szépségét, az állatvilág érdekességét és a növények csodálatos összhangját.

Segíts abban minket Urunk, hogy szelídek és szófogadóak lehessünk, s szívesen tegyük meg azt, amire szüleink és vezetőink kérnek.

Tarts tőlünk távol betegséget, hogy egészségesen és vidáman élvezhessük életünket szeretteink körében.

Különösen a mai nehéz gazdasági viszonyok között segíts, hogy takarékosak tudjunk lenni.

Istenem, mindenek felett adj erőt a mai szédítő és kábító erők ellen, hogy testben és lélekben is élhessünk emberekhez méltóan, a Te dicsőségedre, kiérdemelve szüleink aggódó szeretetét és cserkésztestvéreink megbecsülését.
 
Ámen!
30.sz.
Körösi Csoma Sándor
cscs.
66.sz.
Papp-Váry Elemérné
lcscs.

Utolsó Frissítés: 12/10/2014
Sydneyi                    Magyar 


Cserkészcsapatok